ЛИСАБОН

Zachary Karabashliev

Illustration by Hong-An Tran

ДЕЙСТВАЩИ ЛИЦА:
А: Млад мъж
Б: По-възрастен от А
В: По-възрастен от Б
Г: По-възрастен от А, Б и В
МОМИЧЕ

Просторно помещение, навярно изоставен склад. Високо горе над сцената има ред прозорци, които вместо стъкла са зазидани с тухли. В единия край на сцената – голяма, двукрилна врата. А и Б: добре облечени и здраво вързани за два обикновени стола. В състояние са да се движат с подскачане. Стар черен телефон на малка масичка. Дълъг черен кабел свързва телефонния апарат със стената.

I.

А: Имам чувството, че съм в Лисабон.

Б: (Оглежда пространството.) Това трябва да е било дърворезница.

А: Ти?

Б: Какво аз?

А: Нямаш ли чувството, че си в Лисабон?

Б: Не.

А: Аз имам чувството, че съм в Лисабон.

Б: Не съм бил в Лисабон.

А: И аз.

Б: Как тогава имаш чувството, че си в Лисабон, след като не си бил в Лисабон?

А: Имам чувството, че съм в място, в което никога не съм бил.

Б: (Оглежда се.) Определено цех. Дървообработване. И защо Лисабон?

А: Защо не?

Б: (заподскачва със стола, движи се към вратата.)

А: Внимавай да не закачих кабела.

Б не обръща внимание на думите на А, но все пак заобикаля кабела, приближава вратата, слуша, опитва да гледа през тесен процеп навън. Подскача до масичката с телефона. Гледа го известно време. Връща се, подскачайки.

Б: Не е Лисабон.

А: Къде сме тогава?

Б: Нямам никаква представа.

А: Значи може да е и Лисабон.

Б: Навън е индустриална зона. (Миг.) Теб кога те доведоха?

Пауза.

А: Преди да доведат теб.

Б: Как знаеш?

А: Когато се събудих, ти беше тук. Преди да заспя – не. Следователно – довлекли са те, докато съм спял.

Б: (миг) Има смисъл в това, което казваш.

А: Благодаря! (пауза) Защо си тук?

Б: Предполагам заради същото, за което и ти.

А: Което е...?

Б: Майтапиш ли се?

А: Не.

Б: Защо ме питаш тогава?

А: За да знам.

Б: Защо ти трябва да знаеш?

А: За да разбера дали си с мен или срещу мен.

Б: Няма как да съм срещу теб.

А: О, има.

Б: Няма.

А: Има, има.

Б: Няма как да съм срещу теб. Аз и ти сме заключени в цех.

А: Така изглежда.

Б: Да, изглежда точно така.

А: Но може да изглежда така само защото ТЕ искат да изглежда така.

Пауза.

Б: В смисъл?

А: О, знаеш какво имам предвид.

Б: (гледа нагоре, следи с очи полета на птица) Този гълъб трябва да е влязал отнякъде... Какво имаш предвид?

Пауза.

А: Не всичко е такова, каквото изглежда, че е.

Б: По-верни думи не съм чувал през живота си.

А: Благодаря!

Б: (мърда със стола си) А това там е фреза-машина. Като я гледам, не е от новите, с компютърно управление.

А: (гледа към птицата ) Може да е гълъб, а може и да е гугутка.

Б: (приближава "машината") Гледай... с електронно управление. Края на осемдесетте.

А: Откъде знаеш?

Б: Бях дърводелец. През осемдесетте.

А: Преди да се издигнеш?

Б: И доста преди да падна.

А: По-добре да беше си останал дърводелец. В цех. (Имитира.) Бж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж.

Б: (поправя го) Дж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж.

А: (имитира зацикляне) Джа-джа-джа-джа-джа.

Б: (низходящо, до спиране) Р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р. (Замижва.) Обичах как мирише дървото. И всяка дъска миришеше по различен начин.

Пауза.

А: Аз ожаднявам много.

Б: Това е, защото не спираш да говориш.

А: Имах предвид - по принцип. По принцип, ожаднявам много. Не сега, в момента. В момента не съм много жаден, но като мине известно време – ожаднявам много. И като ожаднея...

Б: (прекъсва го) Разбрах. (Кима към телефона.) Кога ще се обадят?

Пауза.

А: Казаха, че ще се обадят.

Б: Кога?

А: Снощи.

Б: Сега е днес.

А: Не, казаха, че... Снощи казаха, че ще се обадят. Не са казали, че ще се обадят снощи.

Б: Аха! Значи снощи са се обадили, за да кажат, че ще се обадят?

А: Точно така.

Б: Вярваш ли им?

А: Да. Ти?

Б: Не.

А: Защо?

Б: Защото не съм виждал лицата им.

А: И аз. Но нямам основание да не им вярвам.

Б: Защо?

А: Защото не съм виждал лицата им.

Б: Никой не ги е виждал.

А: Никой от нас не ги е виждал. Което не означава, че никой не ги е виждал.

Б: Никой не ги е виждал означава, че никой не ги е виждал. Този, който ги е видял, вече не е сред нас.

А: Глупости!

Б: (Оглежда се, подскача със стола към дъното на сцената, изучава обстановката.) Тук са работели хора, кипял е живот, имали са семейства, обедни почивки, лепели са снимки на голи жени по гардеробчетата си, яли са салами върху вестници, пушенето е било разрешено на определени за целта места, спирал е тока, разказвали са вицове, псували са началниците си, изпълнявали са норми, изтървали са сапуните си, автобусите им са закъснявали, дъжд е валяло, празнували са рождени дни...

А: (на себе си) Пълни глупости.

Б: Не са глупости – на тези машини са работели човешки същества. Които...

А: (крещи) НИКОЙ НЕ ГИ БИЛ ВИЖДАЛ!?

Б: О, ти за това ли се хвана?

А: НИКОЙ!?

Б: И защо викаш?

А: Искаш да ме убедиш, че ТЕ не съществуват?

Б: Не искам да те убеждавам абсолютно в нищо.

А: Значи аз и ти сме тук, а ТЕ не съществуват?

Б: Исках да кажа, че...

А: А какво търся аз с теб, в този склад!?

Б: Цех.(Миг.) Това, че си тук с мен, не означава че си с мен.

А: Това, че съм с теб, не означава, че съм с теб?

Б: Факт.

А: (с ирония) Дълбоко.

Б: Може, например, ти да си един от тях.

А: От ТЯХ?

Б: Защо не?

А: А защо тогава съм вързан като теб, ако съм от тях?

Б: За да шпионираш.

А: (след пауза) Ти коя зодия си?

Б: Ето – започна се.

А: Не, сериозно, каква зодия си?

Б: Зодия Задник.

А: Знаех си.

Б: Остави зодиите. Кажи какво ти казаха Те на теб?

А: Казах ти, казаха, че ще се обадят.

Б: Друго?

А: Казаха, че когато се обадят, аз трябва да съм абсолютно готов, за да не губим никакво време.

Б: Какво ти поискаха?

А: Поискаха много.

Б: Колко много?

А: Много много.

Б: Ти имаш ли много много?

А: Всеки, който е тук, има много много.

Б: (Замисля се.) Така е. И какво?

А: Ха! Как ме заразпитвал! А дали пък всъщност ТИ не си от ТЯХ? А? Ти дойде след мен.

Б: Не ставай смешен! Откога си тук?

А: (Гледа го безизразно. Пауза. Примлясква.) Ужас.

Б: Какво става?

А: Започнах да ожаднявам.

Б: А така!

А: Ти познаваш ли Иван?

Б: Кой Иван?

А: Един Иван.

Б: Познавам двама... трима Ивановци - Иван Петров, Иван Иванов и Иван Костов.

А: На колко години са?

Б: Тримата ли?

А: Сумата на годините им, разделена на буквите в имената им и умножена по 3 е равна на броя на часовете, които
трябва да бъдат разделени на 365 и...

Б: (на себе си) След всички тези години детство, юношество, зрялост, труд, кариера, бизнес, семейство, деца, рискове,
след всички тези ИЗБОРИ...

А: ...умножени по корен квадратен от сбора на...

Б: Аз се събуждам в един цех, вързан за стол, в компанията на един...

А: (мляска с уста) Жаден човек. Започвам да ожаднявам. Жаждата надвисва над мен като мрачен лешояд.

Б: (на себе си) Какво търся аз в този...

А: Цех.

Б: Цех. С този... индивид.

А: Ожадняващ индивид.

Б: Имам чувството...

А: Че сме в Лисабон.

Пауза.

Б: (движейки се съ стола) Трябва да направя нещо.

А: Можем да играем на нещо.

Б: Трябва нещо да се направи.

А: Може да играем на...

Б: Но за целта искам от теб една много елементарна услуга.

А: ...на шах, на карти, на познаванка...

Б: (без да обръща внимание на думите на А) Изключително елементарна услуга.

А: Целият съм един слух.

Б: Млъкни.

А: Можем да...

Б: Затвори си устата!

А: МОЛЯ!?

Б: Трябва да се измъкнем, преди да са се обадили. Но си затвори устата.

А: Как?

Б: Чрез мълчание.

А: Не, имам предвид, как ще се измъкнем, преди да са се обадили?

Б:
Още не знам. Не успявам да се съсредоточа от теб.

А: (мърмори) Ха, гледай го ти, аз съм му виновен, че е тук...

Б:
Млъкни.

А: Ще ме вземеш ли със себе си?

Б: Не.

А: Защо?

Б: Ти с мен ли дойде?

А: Не.

Б:
Е как тогава с мен искаш да излезеш?

А: Поединично, а? Егоист.

Б:
МЛЪК!

А:
Ще млъкна.

Б: Млъкни!

А:
Млъквам.

Б: Мерси.

А: Млъкнах. (Пауза.) Няма да чуеш и дума от мен повече.

Б:
Надявам се.

А: Няма защо да се надяваш. Аз млъквам, и дори и да ме молиш...

Б: Няма да те моля...

А: Млъквам и мълча.

Б вдига ръка в жест 'достатъчно'.

А: Просто искам да знаеш отсега. И да ме молиш, и да ме заплашваш или да се умилкваш, аз няма да прого...

Б:
МЛЪКНИ! ЗАТВОРИ СИ ШИБАНАТА УСТА!

А се стряска. Сърдит обръща стола си с гръб към стола на Б.

Б с подскачане на стола приближава вратата на склада.
А крадешком обръща глава, и виждайки посоката, в която върви Б измучава "внимавай с кабела!"
Б заобикаля кабела и стига до вратата. Търси начин, решение, спасение, отговор, каквото и да е. Нищо. С подскачане се отдалечава. Обикаля сцената. Спира се до телефона и го гледа известно време. Продължава. А крадешком следи траекторията му. Б приближава, това, което би трябвало да е дърводелска машина. Оглежда я. Намира някаква по-остра повърхност, обръща стола и търси начин да реже въжето, с което са вързани ръцете му. А го наблюдава със смесица на любопитство и страх. Б явно напипва правилния ъгъл и започва усилено да клати стола си напред-назад, за да предизвика скъсване на въжето, с което са вързани ръцете му.
А с подскачане се отдалечава от Б. Телефонът подрънква. Не точно телефонен звън от обаждане, а както ако някой подръпне кабела и апарата просто подрънква. Това стряска Б, който спира движенията си, а А подскача в паника и стола му се прекатурва. А пада на пода, а както по-късно ще разберем, той буквално е дефекирал в гащите си. Б с подскачане се приближава до телефона, стига до него, но телефонът не звъни. Б проследява с поглед кабела на телефона и вижда, че А го е закачил с крака на стола, което е предизвикало подрънкването.)

Б: (стреснат) Какво беше това?

А започва да хленчи.

Б: Какво беше ТОВА?

А кима 'сигурно са Те', но не говори.

Б: (поема дълбоко въздух, подскача със стола си по-близо до А) Ти ли го направи това? Ти ли се спъна в кабела?
А хленчи, скимти.

Б: А какво, ако си прекъснал връзката сега?

А клати глава "не".

Б: Как ще се свържат с нас сега, ако си прекъснал връзката?!
А кима "не съм".

Б: И стига с обета за мълчание. (Оглежда пространството.) Да не би ТЕ да са някъде... наоколо през цялото това време?
А се съгласява.
Б: Да ни наблюдават?

А кима 'да'.

Б: Не, ти явно си решил да ме ядосваш.

А кима 'не'.


Б:
Тогава?

А:
кима 'какво тогава?'

Б:
(с подксачане отива до А.) А бе ти... Ти знаеш повече, тук си преди мен. Казвай, какво е това? (Надвесва се над него.) Кажи, какво е това? Къде се намираме? Защо мълчиш като... (Замирисва му. Бърчи нос. Изведнъж разбира източника на миризмата.) Какво направи ти, бе? Насра се в гащите?! (Избухва в смях.) О, хо, хо, хо! Ти се насра в га... Ужас. Ти се... (Още смях)... Аз ще... А той да вземе да се насере в гащите. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!

А засрамен, опитва да се обърне на другата страна и да не гледа Б.

Б: И сега какво? Завързан. Жаден. И насран. Но за сметка на това – дал обет за мълчание. (Тръгва да се отдалечава с подскачане.) Исихаст.

А захленчва по-силно.

Б: Исихаст-Лайнастий.

А скимти, хленчи, скимти.

Б: (обръща се) Какво?

А:
М-м-м-м-м-м...

Б: Е, мучи си.

А:
М-м-м-м-м-м-м.

Б: Искаш да ти помогна да станеш?

А: (кима с глава 'да') М-м-м-м-м.

Б: Ням-м-м-м-м-а.

А:
(кима с глава 'моля те') М-м-м-м-м.

Б: Не.

А: (цялото му тяло крещи 'защо?') М-М-М-М-М-М-М-М!?

Б:
Защото искам да чуя.

А: (с прегракнал глас) Какво искаш да чуеш?

Б:
Искам да чуя какво искаш?

А: Искам да...

Б: Вълшебната думичка?

А:
Просто ми помог...

Б тръгва да се отдалечава с подскачане.
А: Моля те, де!

Б:
А по-възпитано?

А: Моля!

Б: (обръща стола и с подскачане приближава А) Можело значи.

А: Трябва ли наистина да платим?

Б: Някой да е излизал от това място, без да е платил?

А:
Всички плащаме, а?

Б: Всички трябва да плащаме.

А:
ТЕ така ли казаха?

Б: Не, ТЕ така го измълчаха.

Пауза.

Б:
Но можем да опитаме да излезем.

Пауза, продължаваща не по малко от 12 секунди.

А:
(обръща стола си на друга страна) Знаеш ли, не мога повече.

Б: Кое?

А:
Това... Това.

Б:
Кое това?

А:
Това в тази зала, в този... склад.

Б:
Цех.

А:
Цех. Не мога.

Б:
Стига глупости. Тук си, защото можеш. (Миг.) А сега ще измислим как да те изправим на крака.

А: Не. Искам да си полежа тук.

Б:
Ще те изправим. Ще си седнеш на лайното, но... ще си спомниш детството.

А:
Остави ме.

Б: Не мога да те оставя там, паднал, вързан и насран.

А: И жаден.

Б:
И жаден.

А:
Добре съм си тук.

Б: Хайде!

Б опитва да намери начин да изправи А, но А не му съдейства.

А: Наистина – добре съм си тук.

Б: Ставай!

А: Цялото това тичане с препятствия, това изкачване, това слизане. После това влачене. И ТЕ, над нас, през цялото това време. Уморен съм. И съм жаден до смърт.

Б: Ще намерим начин да излезем.

А:
Защо го правят? Мислиш ли, че това е тест?

Б: Мисля, че е тъпотия.

А: Уморих се. Как се казваш, всъщност?

Б: Няма значение как се казвам.

А: Правилно.

Б:
Няма да се женим.

А:
В никакъв случай. Ти ми казваш постоянно да мълча.
Пауза. Опитва да го вдигне.

Б: Хайде ставай!

А:
Скучен си.

Б:
Хайде! Оп-па.

А:
Остави ме тук!

Б: Оп-па...

Б се мъчи да вдигне стола на А пряко волята му още няколко пъти. При поредния опит обаче, Б загубва равновесие и пада на пода до А.


А: Ха-ха-ха.

Б: Много смешно.

А: Не е смешно. Ха-ха-ха.

Двамата са на пода, глава до глава.

Б: (с бързи движения, като скарида започва да се придвижва, приближава вратата, и по нея успява да се изправи) Брей, как щях да си ударя главата там.

А: Хей...

Б:
Хайде сега наистина да станеш. Видя как го направих, нали?

А: (с променен глас) Хей, хей... трябва да ти кажа нещо. Хей...

Б: Повдигаме така брадата...

А:
... хей, слушай, трябва да ти кажа нещо много важно за...

Б: Не може да лежиш на студения цимент там. Ста...

А:
... нещо много важно. (жестикулира на Б да се наведе към него)

Б:
Оп-па-а-а... Ставаме на три.

А:
Чуй ме!

Б:
Едно.

А:
Трябва да ти кажа нещо за тях.

Б: Две.

А: Трябва да знаеш, че ТЕ са...

Б:
Тр-р-р...

А:
ТЕ... (внезапно от ъгъла на ниската си гледна точка вижда нещо в тавана на склада и се вцепенява от ужас) Ъ-ъ-ъ-ъ-ъ-ъ....(Разтреперва се. Зъбите му затракват от страх. Тресе се.) ТЕ.

Б:
Какво... ?

А: Ъ-ъ-ъ-ъ-ъ-ъ-ъ-ъ!(Опитва да не гледа там горе. Върти главата си.)

Б:
Какво видя?

А: (стискайки очи) Там.

Б:
Какво там? (Обръща се да види.)

А:
(с неистов страх в гласа) Не-е-е-е-е-е!

Б:
Какво "не"?

А: (със заекване) Не п-п-п-п-п-п-п-поглеждай т-т-т-ам!

Б: Защо?

А:
(все по-трудно учленявайки) Нед-д-д-д-д-е-й!

Б:
(недоумяващ) Какво ст...

А: Ъ-ъ-ъ-ъ-ъ-ъ.

Б:
Хей, хайде изправи се! Ще намерим начин да излезем оттук. (Обръща се да погледне назад и нагоре, където гледа А.)

А:
(в паника.) Н-н-н-н-н-н-не! Нед-д-д-д-дей!

Б:
Какво видя?

А:
Н-н-н-не!

Б:
Добре, няма да гледам там. Хайде сега да те изправим.

А: (с ужас и примирение) Ос-с-с-с-стави ме! Н-н-не гледай т-т-т-там!

Б:
Хайде, хайде!... Навън е...

А: (с последни усилия) Не г-г-г-г-глед-д-д-дай там! Об-б-б-бещ-щ-щ-щ-ай!

Б:
Обещавам.

А: (с последен дъх) Из-з-з-з-з-лез-з-з-з!

Б:
Как?

А:
В-в-в-в-в-вън е...

А издъхва.


Б: Лисабон?

ЗАТЪМНЕНИЕ